ناتوانی سازمان بورس در ساماندهی بازار سیاه بدهی

محمد امین صالحی ؛ همانطور که در گزارش‌های پیشین، به بررسی مسائل و مشکلاتی که در خصوص اسناد خزانه اسلامی بانکی پرداخته بودیم، این بار نیز بر آن شدیم که این مسئله را پس از گذشت چند ماه مجددا یادآوری کنیم. اهمیتی که سبب شد تا این موضوع را پررنگ …