اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ در نماد «اخزا۶۰۲» در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۸۷/الف/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد اخزا۶۰۲۱ عرضه می گردد. لذا خواهشمند است …

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا ۶۰۱ و اخزا ۶۰۲ و اخزا ۶۰۳

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا ۶۰۱ و اخزا ۶۰۲ و اخزا ۶۰۳ با پذیرش اسناد خزانه اسلامی در سه سررسید جدید، در مجموع امکان ۶۶۰۰ میلیارد تومان تامین مالی دولت از طریق فرابورس فراهم آمد . پذیرش نسبتا سریع این اسناد ضمن کاهش زیان پیمانکاران و طلبکاران …