عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد (سخاب۲۱) در بازار فرابورس ایران

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۵۲/الف/۹۶ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران، امروز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ اوراق با نام اسناد خزانه اسلامی (سخاب۲۱) با تاریخ سررسید ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ در نماد معاملاتی (سخاب۲۱)، برای اولین بار از طریق بازار ابزارهای نوین مالی …

عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد (سخاب۴۱) در بازار فرابورس ایران

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۵۶/الف/۹۶ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد سخاب۴۱ عرضه می گردد. برای اطلاع از …

«سخاب۳» امروز در فرابورس ایران عرضه شد

در راستای تکمیل زنجیره عرضه سخاب ۲ تا ۷ «سخاب۳» امروز در فرابورس ایران عرضه شد خاب۳ روز جاری مبادلات فرابورس ایران در مجموع بازارهای اول و دوم ۳۶۸ میلیارد ریالی شد. بر این اساس ۱۱۶ میلیون سهم به ارزش ۳۶۸ میلیارد ریال در این دو بازار دادوستد شد و …

نماد اسناد خزانه اسلامی در فرابورس کشف قیمت شد

با توجه به پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «سخاب۵» در فرابورس ایران، روز گذشته در بازار ابزارهای نوین مالی این نماد معاملاتی گشایش یافت و در عرضه اولیه ۹۲۶ هزار و ۶۰۲ ریال قیمت خورد، این در حالی است که پیش از این اوراق سخاب در بازار غیررسمی با …