۲۲۵ میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/85Ppx

معاون نظارت مالی اقتصاد و دارئی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از محل اسناد خزانه مطالبات ۴۴ پیمانکار به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال پرداخت شد.

غضنفر آرام در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج اظهار داشت: در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نقدینگی اسناد خزانه اسلامی با نماد سخاب یک در تاریخ ۲۲ شهریورماه به حساب پیمانکاران واریز شد.
وی عنوان کرد: با توجه به مفاد قانونی بودجه کل کشور و تاکید حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، اسناد خزانه اسلامی مانند مطالبات پرسنلی در اولویت پرداخت دولت قرار دارد و در سررسیدهای معین شده به حساب ذینفعان واریز میشود.
آرام با اشاره به واریز نقدینگی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای آتی در تاریخ های ۲۶ دی ماه و ۲۸ اسفندماه امسال، ابراز کرد: پایان سال مالی، ۳۱ شهریور بوده و دستگاههای اجرایی باید تا این تاریخ مدارک و مستندات را به خزانه معین استان ارائه دهند.
رئیس خزانه معین استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کارشناسان خزانه به استناد قانون به اسناد و مدارکی که بعد از پایان سال مالی ارائه شود، ترتیب اثر نخواهند داد.