اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۸۰۵۱

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۵۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 8051