نمونه مصارف اوراق سخاب ۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/7RI9t

مناقصه نوبت دوم خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه

دانشگاه دامغان درنظر دارد خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و خرید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی مهندسی و دانشکده زیست شناسی خود را با مشخصات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی در قالب یک قرارداد به شرکت تشخیص صلاحیت شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید.
موضوع مناقصه: خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و خرید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی مهندسی و دانشکده زیست شناسی شامل تجهیزاتی از جمله چیلر، دیگ، هواساز، پمپ، شیرآلات چدنی و…
حداقل پایه و رشته مورد نیاز: پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات که دارای حداقل رزومه کاری اجرای دو موتورخانه مشابه موتورخانه سالن همایش ها
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
مدت اجرای کار: ۳ ماه شمسی به شرح جزئیات زمانی مندرج در اسناد مناقصه
پیش پرداخت: حداکثر ۲۵ درصد از قیمت پیشنهادی در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی
محل تامین اعتبار: از محل منابع داخلی دانشگاه و بودجه عمومی که ۳۰ درصد از آن بصورت نقدی و ۷۰ درصد باقیمانده از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی با نماد معاملاتی سخاب ۳ و ۴ و سررسیدهای مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ و ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ خواهد بود.
نحوه پیشنهاد قیمت: بصورت مقطوع و براساس فهرست مقادیر تجهیزات مندرج در اسناد مناقصه
مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی (ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴)
سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۲۲۰۲۳۹-۰۲۳ دفتر طرح و توسعه دانشگاه دامغان تماس حاصل فرمایند.

One Comment

Comments are closed.