نحوه تسویه بدهی از طریق تهاتر مطالبات با دولت

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/TtL9X

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تسویه بدهی همه اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش (شادا)، بر اساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، همه اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه نوع دوم، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران و سایر اشخاص مربوط در اجرای حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه امسال‌ و آیین‌نامه اجرایی آن مجاز به درخواست اسناد (اوراق) تسویه نوع دوم هستند.این گزارش حاکی است، فهرست فوق و سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به موجب حکم جزء (یک) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌کشور و آیین‌نامه اجرایی آن ازجانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام شده و بدیهی است صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم صرفاً تا سقف اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.