نتیجه سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/liOYd

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای نتیجه سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹ را اعلام کرد

بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۱٫۰۱۵ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی و شش مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع ۶۷۱ر۱۴۰ میلیارد تومان شامل ۹۷۱ر۹۰ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰۰ر۴۹ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و شش مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌‌های ۶٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹ الی ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹ برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۰۱۵ر۱ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

 

 

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت

منتهی به تاریخ ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹

 

 

شیوه عرضه/انتشار نماد معاملاتی سررسید اوراق نرخ اسمی اوراق نرخ بهره موثر اوراق متقاضیان مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عام اراد۵۵ آذر۱۴۰۲ ۱۷% %۲۱٫۵ بازار پول ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
اراد۵۸ دی۱۴۰۱ ۱۶% %۲۰٫۵ بازار سرمایه ۱٫۰۹۴٫۷۲۵
بازار پول ۴۷۱٫۸۴۰
اراد ۶۰ دی ۱۴۰۲ ۱۷% %۲۱٫۵ بازار سرمایه ۹۷۰٫۷۰۲
بازار پول ۴۶۲٫۲۸۵
اراد۶۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶% %۲۰٫۵ بازار پول ۵٫۶۴۶٫۰۰۰
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام ۱۰٫۱۴۵٫۵۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

                                     

 

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی هفته عرضه اوراق بدهی دولت و شش مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۰۳٫ ۱۰ . ۱۳۹۹، در مجموع معادل ۷۰۴ر۱۳۱ میلیارد تومان شامل ۷۰۰ر۴۱ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۰۰۴ر۹۰ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

 

جدول شماره (۲)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹

 

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۳٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شرح تاریخ فروش نقدی اوراق نقدی اوراق غیر نقدی جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته  بازار پول  بازار سرمایه  جمع اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا

۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
هفته اول ۱۳۹۹/۳/۱۳ %۱۵,۵۷ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
هفته دوم ۱۳۹۹/۳/۲۰ %۱۵,۵۷ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
هفته سوم ۱۳۹۹/۳/۲۷ %۱۵,۵۶ ۲,۹۹۹,۹۴۰ ۶,۴۹۹,۹۲۵ ۹,۴۹۹,۸۶۵ ۰ ۹,۴۹۹,۸۶۵
هفته چهارم ۱۳۹۹/۴/۳ %۱۵,۵۷ ۵۹,۵۴۲,۰۵۶ ۶,۰۰۳,۰۰۰ ۶۵,۵۴۵,۰۵۶ ۰ ۶۵,۵۴۵,۰۵۶
هفته پنجم ۱۳۹۹/۴/۱۰ %۱۶,۹۵ ۵۶,۹۰۵,۰۱۶ ۶,۰۵۱,۴۹۹ ۶۲,۹۵۶,۵۱۵ ۰ ۶۲,۹۵۶,۵۱۵
هفته ششم ۱۳۹۹/۴/۱۷ %۱۷,۷۹ ۱۲,۵۲۲,۹۰۰ ۳۴,۸۹۴,۰۱۳ ۴۷,۴۱۶,۹۱۳ ۰ ۴۷,۴۱۶,۹۱۳
هفته هفتم ۲۴٫ ۴٫ ۹۹ %۱۸,۴۶ ۶۰,۹۴۲,۷۲۵ ۱۸,۱۱۶,۱۹۰ ۷۹,۰۵۸,۹۱۵ ۰ ۷۹,۰۵۸,۹۱۵
هفته هشتم ۱۳۹۹/۴/۳۱ %۱۹,۱۹ ۴۳,۲۹۸,۴۰۰ ۱۸,۳۷۲,۷۹۴ ۶۱,۶۷۱,۱۹۴ ۰ ۶۱,۶۷۱,۱۹۴
هفته نهم ۱۳۹۹/۵/۷ %۱۹,۴۲ ۹,۶۸۶,۴۲۰ ۳۴,۳۶۰,۱۸۷ ۴۴,۰۴۶,۶۰۷ ۰ ۴۴,۰۴۶,۶۰۷
هفته دهم ۱۴٫ ۵٫ ۹۹ %۲۰,۱۹ ۱۴,۸۰۷,۵۲۰ ۱۲,۹۹۵,۳۴۰ ۲۷,۸۰۲,۸۶۰ ۰ ۲۷,۸۰۲,۸۶۰
هفته یازدهم ۲۱٫ ۵٫ ۹۹ %۱۹,۴۳ ۱۳,۶۱۳,۰۴۵ ۱۶,۷۹۳,۷۴۴ ۳۰,۴۰۶,۷۸۹ ۰ ۳۰,۴۰۶,۷۸۹
هفته دوازدهم ۲۶٫ ۵٫ ۹۹
۲۸٫ ۵٫ ۹۹
%۲۰,۷۹ ۵,۴۷۴,۹۳۰ ۳۹,۷۳۶,۴۴۹ ۴۵,۲۱۱,۳۷۹ ۰ ۴۵,۲۱۱,۳۷۹
هفته سیزدهم ۴٫ ۶٫ ۹۹
۵٫ ۶٫ ۱۳۹۹
%۲۰,۰۷ ۰ ۱۸,۲۸۶,۷۶۸ ۱۸,۲۸۶,۷۶۸ ۰ ۱۸,۲۸۶,۷۶۸
هفته چهاردهم ۱۲٫ ۶٫ ۱۳۹۹ %۱۹,۴۸ ۱,۹۳۹,۲۰۰ ۱۹,۳۷۸,۳۸۹ ۲۱,۳۱۷,۵۸۹ ۰ ۲۱,۳۱۷,۵۸۹
هفته پانزدهم ۱۶٫ ۶٫ ۱۳۹۹
۱۸٫ ۶٫ ۱۳۹۹
%۲۰,۱۶ ۲۵,۶۱۴,۲۸۷ ۲۸,۵۶۹,۸۵۶ ۵۴,۱۸۴,۱۴۳ ۰ ۵۴,۱۸۴,۱۴۳
هفته شانزدهم ۲۵٫ ۶٫ ۱۳۹۹ %۱۹,۸۶ ۱۷,۴۴۰,۹۷۲ ۱۳,۳۲۵,۴۵۰ ۳۰,۷۶۶,۴۲۲ ۰ ۳۰,۷۶۶,۴۲۲
هفته هفدهم ۰۱٫ ۷٫ ۹۹ %۲۰,۲۴ ۸۹۴,۹۵۷ ۶,۱۷۵,۰۳۲ ۷,۰۶۹,۹۸۹ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۶۹,۹۸۹
هفته هجدهم ۸٫ ۷٫ ۹۹ %۲۰,۷۳ ۳,۷۵۳,۶۴۰ ۲,۹۳۷,۲۴۶ ۶,۶۹۰,۸۸۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۹۰,۸۸۶
هفته نوزدهم ۱۵٫ ۷٫ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هفته بیستم ۲۲٫ ۷٫ ۹۹ %۲۰,۴۳ ۱,۸۹۶,۶۲۰ ۱,۳۷۱,۸۹۷ ۳,۲۶۸,۵۱۷ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۸,۵۱۷
هفته بیست و‌یکم ۲۹٫ ۷٫ ۹۹ %۲۱ ۰ ۳۹۵,۲۳۳ ۳۹۵,۲۳۳ ۰ ۳۹۵,۲۳۳
هفته بیست و دوم ۶٫ ۸٫ ۱۳۹۹ %۲۱ ۰ ۷۰۳٫۰۵۰ ۷۰۳٫۰۵۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۷۰۳٫۰۵۰
هفته بیست وسوم ۱۴٫ ۸٫ ۹۹ ۲۰,۰۴% ۱۱,۹۶۶,۸۱۰ ۰ ۱۱,۹۶۶,۸۱۰ ۰ ۱۱,۹۶۶,۸۱۰
هفته بیست وچهارم ۲۰٫ ۸٫ ۹۹ ۲۰٫۳۲% ۴۷۲٫۵۰۰ ۲٫۹۹۹٫۲۳۲ ۳٫۴۷۱٫۷۳۲ ۰ ۳٫۴۷۱٫۷۳۲
هفته بیست و پنجم ۲۷٫ ۸٫ ۹۹

۰۳٫ ۹٫ ۹۹

۲۱٫۳۲% ۱٫۳۷۶٫۶۰۰ ۲۳٫۸۰۲٫۳۶۹ ۲۵٫۱۷۸٫۹۶۹ ۰ ۲۵٫۱۷۸٫۹۶۹
هفته بیست و ششم ۴٫ ۹٫ ۱۳۹۹

۵٫ ۹٫ ۱۳۹۹

۲۱٫۲۶% ۲۰٫۹۱۶٫۸۶۱ ۲۰٫۰۰۲٫۵۴۶ ۴۰٫۹۱۹٫۴۰۷ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۹۱۹٫۴۱۷
هفته بیست و هفتم ۸٫ ۹٫ ۱۳۹۹

۱۲٫ ۹٫ ۹۹

۲۱٫۴۶ ۵٫۰۹۳٫۲۰۰ ۱۶٫۸۸۹٫۵۸۰ ۲۱٫۹۸۲٫۷۸۰ ۰ ۲۱٫۹۸۲٫۷۸۰
هفته بیستم و هشتم ۱۵٫ ۹٫ ۹۹
۱۹٫ ۹٫ ۹۹
۲۰٫۹۳% ۷٫۸۴۶٫۶۰۱ ۲٫۷۷۸٫۶۴۵ ۱۰٫۶۲۵٫۲۴۶ ۰ ۱۰٫۶۲۵٫۲۴۶
هفته بیستم و نهم ۲۲٫ ۹٫ ۹۹

۲۶٫ ۹٫ ۱۳۹۹

۲۱٫۶۳% ۱۱٫۷۵۵٫۳۷۵ ۳۷٫۰۶۸٫۲۹۱ ۴۸٫۸۲۳٫۶۶۶ ۰ ۴۸٫۸۲۲٫۶۶۶
هفته سی ام ۲۹٫ ۹٫ ۹۹

۳٫ ۱۰٫ ۹۹

۲۱٫۱۴% ۱۱٫۳۵۴٫۸۲۱ ۹٫۴۱۷٫۲۹۴ ۲۰٫۷۷۲٫۱۱۵ ۰ ۲۰٫۷۷۲٫۱۱۵
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق ۱۸٫۹۰% ۵۰۲,۱۱۵,۳۹۵ ۳۹۷,۹۲۴,۰۱۹ ۹۰۰,۰۳۹,۴۱۴ ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۳۹,۴۱۴

 

 

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

 

 

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.