معاملات انواع اوراق مشارکت خارج از بورس فاقد اعتبار است

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/vJ1s1

طبق مصوبه مردادماه سازمان بورس که به کلیه حسابرسان ابلاغ شده است معاملات انواع اوراق مشارکت خارج از بورس فاقد اعتبار بوده و بایستی در گزارشات حسابرسان موضع گیری گردد.

معاملات انواع اوراق مشارکت خارج از بورس فاقد اعتبار بوده