عرضه اولیه سخاب ۵ در روز چهارشنبه

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/Jj4Ne

با توجه به اینکه سخاب ۵ با ۷ میلیون ورقه کمترین تعداد رو در میان سایر سخابها داشته است، بنظر میرسد عملیات ثبت آن بنام دارندگان سریعتر به پایان رسیده و چهارشنبه آماده معاملات خواهد بود. اگر با همین اولویت پذیرش ادامه یابد دومین اوراق سخاب ۶ با حدود ۹ میلیون ورقه خواهد بود.

عرضه اولیه سخاب ۵ در روز چهارشنبه