عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد (سخاب۴۱) در بازار فرابورس ایران

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/CXibt

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۵۶/الف/۹۶ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد سخاب۴۱ عرضه می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران