عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد اخزا۷۱۴۱ و تعیین کارگزار ناظر

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/9FB04

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۳۵۹/الف/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ این شرکت، چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۷/۲۲، برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد اخزا۷۱۴۱ عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۷۱۴ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران