عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد اخزا۷۰۹۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/q3ADn
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۳۲۵/الف/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ این شرکت، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۱۳، برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد اخزا۷۰۹۱ عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۷۰۹۱ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد (اخزا7091) و تعیین کارگزار ناظر