عرضه اسناد خزانه اسلامی متعلق به سازمان تامین اجتماعی

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/l556o

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۳۸۷/الف/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ این شرکت, اسناد خزانه اسلامی با نمادهای معاملاتی (اخزا۷۰۷۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۶/۲۷، (اخزا۶۱۲۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۱۴، (اخزا۷۰۶۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ،(اخزا۶۲۳۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۲۸، (اخزا۶۲۴۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۶/۲۵، (اخزا۷۰۳۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ و (اخزا۷۰۴۴) با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ فردا چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ از طریق عرضه در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش خواهد رسید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

عرضه اسناد خزانه اسلامی متعلق به سازمان تامین اجتماعی