سقف سپرده گذاری در بانک ها برای صندوق های با درآمد ثابت به ۵۰درصد کاهش یافت

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/uORcR

به نقل از : ساتما (سامانه اوراق تامین مالی)سقف سپرده گذاری در بانک ها برای صندوق های با درآمد ثابت به ۵۰درصد کاهش یافت.
امروز خبرگزاری های بسیاری این خبر بسیار مهم برای بازار بدهی را منتشر کردند که دیروز از طرف مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به صندوق های سرمایه گذاری ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه ی جدید، صندوق های سرمایه گذاری از تضمین و پیش بینی سود منع شدند. همچنین، سرمایه گذاری در اوراق خارج از بورس نیز برای آنها ممنوع شد. اما تاثیرگذار ترین بخش این ابلاغیه کاهش سقف سپرده گذاری بانکی برای صندوق های با درآمد ثابت بود. امروز، ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ بسیاری از اوراق با افزایش قابل توجه قیمت و در نتیجه کاهش بازده روبرو بودند. تا جایی که بازده برخی اسناد خزانه امروز در ساعاتی به زیر ۱۵درصد نیز رسید.
کاهش سقف سپرده گذاری برای صندوق های با درآمد ثابت آنها را مجبور به سرمایه گذاری بیشتر در اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شده در بازار سرمایه می کند. همین امر باعث افزایش تقاضا برای این اوراق و افزایش قیمت آنها شده است که کاهش بازده عموم اوراق بدهی موجود در بورس و فرابورس را رقم زده است. نهاد ناظر با این عمل باعث نزدیک شدن بیشتر بازده اوراق بدهی به مصوبه سود سپرده های بانکی بانک مرکزی شده است. این امر سبب بهتر کنار هم چیده شدن پازل کاهش هزینه های تامین مالی دولت برای مدیریت بهتر فضای کسب و کار می شود.