سخاب ۵ با ۱۸٫۲% تنزیل

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/9Qt6O

اسناد سخاب ۵ با قیمت ۹۲۶٫۰۰۰ ریال معادل ۱۸٫۲% تنزیل سالیانه کشف نرخ شد.

این در حالی است که تا هفته قبل در بازار آزاد با نرخ تنزیل حدود ۳۲% سالیانه معامله می شد و اولین دستور وزیر مبنی بر پذیرش فوری سخاب در فرابورس که بسرعت و طی ۱۰ روز صورت گرفت،حدود ۱۴% به نفع پیمانکاران منافع ایجاد نمود. از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی و کشف نرخ شدن سخاب با نسبت P/E حدود ۵٫۴، تاثیر منفی احتمالی به بازار سرمایه را نیز تا حدی کنترل نمود. بنظر میرسد اولین اقدام تیم اقتصادی دولت در هماهنگی کامل و حداقل زمان بتواند کمک مهمی به بازار پول و سرمایه نموده و ضمن شفاف سازی قیمت و نحوه انجام معاملات، پیمانکاران می توانند با قیمت رسمی در فرابورس جذب نقدینگی نموده و تنزیل فروش را نیز براحتی در دفاتر مالی مستند نمایند.