رکود در بازار سرمایه و پول در تضاد با مشارکت در اقتصاد است/ از هجمه بازار بدهی تا سیاست‌های دو پهلو

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/pTefc

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است:

دولت در حالی داعیه بالا بردن مشارکت در اقتصاد را سر می دهد که همچنان شاهد رکود در بازار سرمایه و پول هستیم.

رکود

محمد علی شهدایی ،استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس آرمان اقتصادی به وضعیت اوراق های منتشر شده به ویژه سخاب از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اوراق قرضه ، مشارکت و یا هر اسم دیگری بر روی استقراض ها بگذاریم به عنوان ابزاری در اختیار دولت ها است تا از این طریق هزینه ها و یا برنامه های دولتی خود را مدیریت کنند.

وی افزود: دولت در حالی داعیه بالا بردن مشارکت در اقتصاد را سر می دهد که همچنان شاهد رکود در بازار سرمایه و پول هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بورس به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی محسوب می شود؛ تصریح کرد: به جز بورس یک بازار غیر متشکل دیگری به نام مسکن داریم که رونق این بازار سایر بخش های دیگر اقتصاد را به حرکت خواهد آورد.

شهدایی به پیشنهاد وزیر پیشنهایی اقتصاد دولت دوازدهم مبنی بر افزیش مشارکت سرمایه گذاری از طریق شفافیت گزارش دهی بین المللی (IFRS) اشاره و بیان داشت: دولت ها در ظاهر به دنبال افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد هستند، اما از طرفی هجمه زیادی از اوراق بهادار و اسناد خزانه را برای تامین مالی خود منتشر می کنند.

شهدایی با طرح این سوال که آیا واقعا با چنین سیاست دو پهلویی چرخ اقتصاد به حرکت در خواهد آمد، اظهارداشت: دولت به جای مشارکت در سرمایه سرگردان سرمایه گذران ملی و بین‌المللی ، باید با استفاده از مشوق های پولی، مالیاتی و گمرکی اقدام به هدفمند کردن تمایل سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری بنیادین نمایند نه با پیشنهاد بازده های بدون ریسک حداقل ها را نیز جلب خود نماید.
منبع:اقتصاد.آنلاین