جزییات حجم اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۸

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/Qb8r5

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد : دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ ، انتشار ۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در دستور کار قرار داده است.

 غلامرضا ابوترابی گفت: در گذشته شرکت های ایرانی عمدتا تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می دادند؛ اما در سال های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

وی با بیان اینکه امروزه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، اظهار داشت:  برای مثال سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند در پروژه های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود مشارکت کنند یا سرمایه گذاران ریسک گریز می توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند. یا سازنده ای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.

اوراق بهادار و سپرده های بانکی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی افزود: اوراق بهادار و سپرده های بانکی در جذب منابع مالی رقیب یکدیگر هستند؛ چراکه هر دو از ضریب ریسک بسیار پایینی برخوردارند و سرمایه گذار در هر دو مورد از یک سود حداقلی مطمئن برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: اما آنچه هر یک از این دو نوع ابزار را نسبت به دیگری جذاب تر می کند، قدرت نقدشوندگی آنهاست که این قابلیت ها در اوراق بهادار به نحوی پیش بینی شده و منجر به جذابیت این اوراق شده است. برای مثال ارزش مجموع صکوک منتشره از ابتدای تاسیس شرکت تا آذرماه ۱۳۹۷، بالغ بر ۲۷۹ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۲۷ مورد آن در مجموع به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال سررسید شده و ۳۵ مورد مابقی در حال معامله است.

تاثیر لایحه بودجه سال آینده بر اوراق بدهی

ابوترابی در ادامه، در خصوص تاثیر لایحه بودجه سال آینده بر اوراق بدهی و سهم اوراق بهادار در بودجه ۹۸  گفت : دولت در این لایحه، انتشار ۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در دستور کار قرار داده که از این میزان، ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسویه بدهی ها و اجرای طرح ها و پروژه ها و سه میلیارد دلار مربوط به اوراق ارزی مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این لایحه، دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل برآورد کرده است.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

شایان ذکر است که دولت برای سال مالی ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود در حالی که این رقم در لایحه بودجه ۹۸، مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی اظهار داشت: با رعایت قوانین و مقررات، شرکت های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی را برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، می توانند منتشر کنند.

سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده

ابوترابی با بیان اینکه  سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان شده است، افزود: این درحالی است که در بودجه سال ۹۷، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود. همچنین در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، اجازه داده شده تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

خزانه داری کل تسویه می کند

وی توضیح داد: بر اساس پیشنهادهای مطرح شده در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر کرده و به طلبکاران تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد ریال واگذار کند.

همچنین بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت به تسویه آن اقدام کند.

انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: همچنین ۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال جاری و ۱۰ هزار میلیارد اسناد خزانه کمتر از یکسال برای اعتبارات استانی منتشر می شود.

ابوترابی در پایان با اشاره به اینکه کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران بوده که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می گذارد، اظهار داشت: در حال حاضر جهت تامین کسری بودجه دولتی عمدتا از طریق ایجاد پایه پولی و بالتبع ایجاد تورم اقدام می شود که اثرات نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. لذا  یکی از راه حل های جایگزین جهت جهت رفع این نوع کسری بودجه استفاده از اوراق بهادار اسلامی است.