تعیین کارگزار ناظر در نمادهای معاملاتی (اخزا۶۲۲۱)، (اخزا۶۲۳۱) و(اخزا۶۲۴۱)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به

عرضه اولیه اوراق اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی اخزا۶۲۲۱ با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۵/۲۳، اخزا

۶۲۳۱ با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ و اخزا۶۲۴۱ با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ طی روزهای آتی خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نمادهای ذاخزا۶۲۲ ، ذاخزا۶۲۳ و ذاخزا۶۲۴ دراسرع وقت اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران