تابلو معاملات سخاب

با توجه به وقایع اتفاق افتاده و تغییرات در روش معاملات اوراق و اسناد خزانه اسلامی بانکی، این فرم و تابلو فعلا از استفاده خارج شده است، تا زمانی که در تابلو فرابورس، سخاب در نمادهای مختلف عرضه شود.

تابلو سخاب4

کانال اطلاع رسانی sakhab

«سخاب» اسناد بورسی نیست لذا فعالیت این سایت بصورت غیر رسمی خارج از شبکه سازمان بورس بوده و هیچ ارتباطی به هیچ کارگزار بورسی ندارد.
کارگزاری: بنگاهی است که معامله ٔ اشخاص را بر عهده گرفته برای خرید و فروش خانه یا سایر راهنمائی مزد گرفته و کاری انجام میدهند.(لغتنامه دهخدا)

آخرین اخبار