بیش از ۷۱۲ میلیارد ریال اوراق سخاب دیروز دست به دست شد

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/DFTf2

براساس آخرین آمار؛
بیش از ۷۱۲ میلیارد ریال اوراق سخاب دیروز دست به دست شد

آخرین آمار منتشره درباره آمار معاملات اوراق سخاب نشان می دهد که ۹ آبان ماه سال ۹۶ بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال سخاب دادوستد شده است.
بیش از ۷۱۲ میلیارد ریال اوراق سخاب دیروز دست به دست شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از شرکت تامین سرمایه سپهر، آمار تغییرات دارندگان اوراق دولتی ، در روز گذشته بیان می کند که صندوقهای شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان و موسسه صندوق ضمانت سپرده ها در روند این تغییرات بیشترین نقش را داشته اند. تغییرات دارایی دارندگان اوراق دولتی براساس آخرین داده های موجود به شرح زیر است:
*فروش ۵۰۰ میلیارد ریال در نماد سخاب۴ توسط صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

*خرید ۵۰۰ میلیارد ریال در نماد سخاب۴ توسط صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان

*خرید ۶۱ میلیارد ریال در نماد سخاب۴ توسط مؤسسه صندوق ضمانت سپردها

*خرید ۳۳ میلیارد ریال در نماد سخاب۷ توسط مؤسسه صندوق ضمانت سپردها

*خرید ۱۱ میلیارد ریال در نماد سخاب۳ توسط صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان

*خرید ۹ میلیارد ریال در نماد سخاب۶ توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت-سهامی خاص-

*خرید ۹ میلیارد ریال در نماد سخاب۳ توسط صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

*خرید ۷ میلیارد ریال در نماد سخاب۴ توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور