برگزاری کارگاه آموزشی اسناد (اوراق) تسویه خزانه در ایلام

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/DOZJl

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، سلمان کرمی معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین در این نشست برتعامل و مشورت درخصوص اجرای مصوبات، آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همین طور روش ها و استانداردها و روش های حسابداری تعهدی توسط ذیحسابان شهرداری های استان تاکید کرد.

سلمان کرمی در ادامه به لزوم برگزاری مستمر این قبیل جلسات با ذیحسابان شهرداری ها اشاره کرد و افزود: شهرداری ها باید از این ظرفیت، جهت تهاتر بدهی ها و مطالبات، اقدامات لازم را بعمل آورند .

در ادامه این کارگاه سعید احمدی رییس اداره تلفیق حساب ها و امور بدهی ها، بند و تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ کشور در خصوص اسناد(اوراق) تسویه خزانه را تشریح کرد .

سعید احمدی در ادامه به ارائه توضیحاتی کلی در خصوص چگونگی ارائه صورت دریافت و پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ و نحوه ثبت بدهی های و مطالبات پرداخت .

در ادامه این کارگاه، کارشناسان این اداره در خصوص تکمیل فرم های اسناد تسویه و فرم های عملکردی اعتبارات سرمایه ای و صورت های مالی و ثبت بدهی ها با ارائه مثال، توضیحاتی ایراد کردند.

در پایان کارگاه به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد.