برگزاری جلسه توجیهی با موضوع اسناد (اوراق) تسویه خزانه در استان چهارمحال و بختیاری

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/SxUUo

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سالجاری، موضوع اسناد (اوراق) تسویه خزانه و به منظور استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مناسب برای تهاتر و تسویه بدهی ها و مطالبات بخش خصوصی و تعاونی از دستگاه های اجرایی و بانک ها، جلسه ای در این خصوص برگزار کرد.

 جلسه توجیهی با موضوع اسناد (اوراق) تسویه خزانه در استان چهارمحال و بختیاری

این جلسه با حضور آقای فانی معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین و مسئول امور بدهی ها و مطالبات استان و معاونین اداری و مالی دستگاه اجرایی و مسئولین اداره اعتبارات بانک های استان در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.