انتشار ۱۷ هزار میلیاردی اسناد خزانه در بهار

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/Ow2py
مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی در پی ایجاد برخی شبهات رسانه‌ای، مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از تشکیل این مرکز در سال ۱۳۹۴ تاکنون را تشریح کرد. به گزارش شادا، در بند دوم اطلاعیه این مرکز به‌عنوان یکی از وظایف و اقدامات آن از زمان تاسیس عنوان شده است که: «اهتمام جدی برای توسعه بازار بدهی با ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و انتشار مبلغ ۹۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، اوراق سلف موازی و اوراق منفعت طی سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶» همچنین در این بند اضافه شده که انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سه ماهه اول سال‌جاری در دست اقدام است.

در بند سوم نیز به‌عنوان یکی دیگر از وظایف این نهاد به «ایجاد انتظام در بازپرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بهادار اسلامی به‌عنوان بدهی‌های ممتاز دولت به مبلغ ۳۷‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دوره زمانی منتهی به سه ماهه اول سال‌جاری و تنظیم تقویم تسویه حساب تا سررسید تمامی بدهی‌های ممتازه و پیگیری برای تامین و پرداخت مبالغ مذکور» اشاره شده است. همچنین در بند دیگر نیز به صدور ۱۴ هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اشاره شده است که در سال‌جاری نیز مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط مرکز یاد شده در دست اقدام است.