انتشار اسناد خزانه و اوراق در سال ۹۸ مطابق با قانون برنامه توسعه

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/iChs2
قوامی مطرح کرد:
انتشار اسناد خزانه و اوراق در سال ۹۸ مطابق با قانون برنامه توسعه
هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه
 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس می گوید در لایحه بودجه سال آینده مطابق سقفی که احکام قانون برنامه ششم توسعه مجاز کرده است اسناد خزانه و اوراق مشارکت منتشر می شود.

هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتقاداتی که در خصوص میزان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در بودجه سال آینده وجود دارد، گفت: میزان اوراق و اسناد خزانه در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور مشخص است بنابراین قانون برنامه به ما اجازه می دهد هر سال چه میزان اوراق و اسناد منتشر شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، مجلس و دولت نمی توانند بیش از سقف دیده شده در این قانون، اسناد خزانه در سنوات منتشر کنند، سقفی که در بودجه سال ۹۸ برای انتشار اوراق و اسناد خزانه در نظر گرفته شده برابر با مجوزی است که قانون برنامه برای سال سوم لحاظ کرده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به رسید اسنادخزانه و اوراق سال های گذشته بیان داشت: دولت برای اسناد و اوراق سر رسید شده در سال ۹۸ اعتبارات لازم را در نظر گرفته است و جای نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده است که ۷ هزار میلیارد تومان سود برای آن پیش بینی شد با این حساب سال آینده میزان انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می شود.

سقفی که در بودجه سال ۹۸ برای انتشار اوراق و اسناد خزانه در نظر گرفته شده برابر با مجوزی است که قانون برنامه برای سال سوم لحاظ کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات با اشاره به اینکه انتشار اوراق را آینده فروشی می دانند، توضیح داد: برای اداره کشور چاره ای نداریم که با پول دو سال آینده کارهای عمرانی را پیش ببریم، اگر چنین کاری صورت نگیرد کارهای عمرانی و توسعه کشور روی زمین می ماند.

این نماینده مجلس گفت: گاهی با دو گزینه بد و بدتر روبه رو هستیم ومجلس و دولت برای رشد و توسعه کشور گزینه بد یعنی انتشار اوراق مشارکت را انتخاب کرده است./