اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۸۰۷۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/KjZ76

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۷۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 8071