اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۸۰۷۱

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۷۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 8071