اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۱۹۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/9vTZe

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۱۹۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

 

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا 7191