اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا۸۰۱۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/iiCza

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۱۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا8011