اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا۸۱۲۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/QVIsI

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۱۲۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا8121