اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا۸۰۸۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/naZuo

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۸۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا8081