عرضه اولیه اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت در نماد اشاد ۳ الی اشاد ۹

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/GkdZG

اطلاعیه عرضه اولیه اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت در نماد اشاد ۳ الی اشاد ۹ از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲

اطلاعیه عرضه اولیه اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت در نماد اشاد ۳ الی اشاد ۹ از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲