اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد اخزا۶۲۴۱

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/DiMb1

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در نماد “اخزا۶۲۴۱” در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

ر نماد "اخزا6241