استعلام و رهگیری اخزا

برای استعلام و رهگیری تخصیص اسناد خزانه میتوانید با داشتن کد رهگیری و شناسه ملی از سایت زیر استعلام فرمایید.

 http://www.ifb.ir/MFI/Inquirykhazanestatus.aspx