اخزا یا سخاب؟

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/httG9

با توجه به جذابیت اوراق سخاب با نرخ سودهای بالای ۳۲ درصد و کوتاه مدت بودن سررسید های آن، به نظر میرسد در روزهای آتی بایستی در انتظار افزایش حجم فروش اسناد اخزا و جایگزین نمودن آن با سخاب باشیم. البته با توجه به عدم امکان معاملات مجدد سخاب، این گزینه فقط برای سرمایه گذاری تا سررسید مناسب است و صندوق ها یا افرادی که از اخزا برای راکد نماندن پول تا زمان خرید سهام استفاده میکنند و ضریب نقد شوندگی برایشان مهمتر از نرخ سود است، جذابیتی ندارد.خصوصا اینکه این روزها افق بازار سرمایه بسیار جذاب بوده و افزایش شاخص کل و افزایش حجم معاملات نشاندهنده دید امیدوارانه سرمایه گذاران به سهام میباشد. لذا شکارچیان سفته بازان اخزا میتوانند در انتظار خرید های جذابی در روزهای آینده باشند. این فرآیند تا متعادل شدن نرخ ها ادامه خواهد داشت.

اخزا یا سخاب؟