آیا سیگنال ریزش بازار سهام صادر شده است؟

لینک کوتاه: http://sakhab.ir/JCwum

پیرو گزارش مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی به ذینفعی دولت از ابتدای سال تا پایان ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مرابحه دولت در نمادهای افاد داشته است. این عدد منهای حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق اخزا در بازار سرمایه می باشد. در بررسی کارشناسان بازار بدهی سخاب، با توجه به روند حجم معاملات و همچنین نرخ بهره موثر آن که از خرداد ماه از ۱۵٫۵ درصد آغاز شده و تا کنون به ۲۱٫۵ درصد رسیده است، می توان به وابستگی روند عرضه اوراق و تغییرات شاخص کل بازار رسید که در نمودار زیر مشخص است.

در این دو نمودار می توان مشاهده نمود که همزمان با افزایش عرضه ها در برج ۴، شاخص کل عکس العمل منفی نشان داده و در برج ۷ با کاهش شدید عرضه های اوراق مرابحه توسط بانک مرکزی، شاخص بمرور روند قبلی را باز یافته است. می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که افزایش عرضه های  اوراق مرابحه و بدهی موجب خروج منابع حقوقی ها از بازار سرمایه می گردد . لذا بازار سهام تاثیر منفی می پذیرد.

اگر چه هنوز دالان نرخ بهره بین بانکی اصلاح نشده است و همچنان بالای ۲۱ درصد می باشد، اما کاهش حجم عرضه های اوراق بدهی موجب حرکت منابع حقوقی ها به سهام شده است. البته سایر متغیر ها مانند مجوز سرمایه گذاری بانکها در بازار و نسبت های مجاز صندوق های ثبات نیز در این روند دخیل می باشند که جداگانه می بایست بررسی دقیق شوند. اما حداقل به عنوان یکی از سیگنالهای روند بازار سهام می توان به حجم معاملات اوراق بدهی توجه نمود و شاید افزایش حجم آن  نشاندهنده حرکت منابع حقوقی ها به خارج از سهام باشد. در صورت کاهش نرخ بهره موثر این اوراق به حدود ۱۸ درصد، سیگنال رشد شارپی سهام خواهد بود. در حال حاضر شرایط برای رشد بازار سهام عادی می باشد و تهدیدی از جانب اوراق بدهی متوجه آن نیست. البته این روند قطعا از جوانب دیگر نیز می بایست بررسی گردد.